Umów wizytę w SKP Bielany

Serdecznie zapraszamy na obowiązkowe coroczne przeglądy samochodów.

Stacja kontroli pojazdów Warszawa Bielany – zapraszamy na przegląd.

Stacja kontroli pojazdów: WX/213/P – Warszawa ul. Heroldów 7

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00
1.12pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.18motorower50,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie
badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
3Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
5.5do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
6.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)35,00

Objaśnienia:

1) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
2) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
3) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Stacja kontroli pojazdów 

ul. Heroldów 7, 01-991 Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07:30-20:30
Wtorek 07:3020:30
Środa 07:300-20:30
Czwartek 07:3020:30
Piątek 07:3020:30
Sobota 8:00-15:00
Niedziela ZAMKNIĘTE

Zadzwoń
Nawiguj do nas